كل عناوين نوشته هاي amirali

amirali
[ شناسنامه ]
بياييد مرد باشيم ...... چهارشنبه 95/11/6
دست نوشته خودم از عشق ...... شنبه 95/10/18
حقيقت ها را بدانيم ...... پنج شنبه 95/10/2
نخوني از دست دادي ...... پنج شنبه 95/10/2
ياد بگيريم... ...... پنج شنبه 95/10/2
سادگي را بياموزيم.. ...... پنج شنبه 95/10/2
حس زيبا . . . ...... پنج شنبه 95/4/3
جالب است اما. . . ...... پنج شنبه 95/4/3
چالش پيچيده ...... پنج شنبه 95/4/3
هر چيزي تاواني داره ...... پنج شنبه 95/4/3
وجود من....نبود من ...... پنج شنبه 95/4/3
  ==>   ليست آرشيو شده ها