سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هر چیزی تاوانی داره

آقا
پسری که به عشقت میگی میذاری ببوسمت ؟برای یه دختر خیلی سخته یه نفر دست بهش یزنه ... ببوستش...وقتی عشقت سرشو میندازه پایین و میگه باشه...اینو بدون که براش راحت نبوده...کلی با خودش کلنجار رفته...کلی همه چیز رو زیرپاش گذاشته
و قبول کرده...آهای پسر ایرونی با توام!مرد باش و به یه بوسه رضایت بده ...تو فقط اجازه یه بوسه از اون دختر گرفتی نه چیز دیگه ...یه دختر احساسشو ... قلبشو میذاره کف دستش و میاد جلو ...تو هم مرد باش و با احساست بیا ... نه با چیز دیگه ...!چرا دست گل آلود شهوتت رو توی حوضچه زلال احساس میشوری ؟میدونی مدیونی ؟به تموم هم جنسای خودت مدیونی ...به تموم کسایی که بعد از تو قراره با اون دختر برخورد

 


داشته باشن مدیونی ...در برابرشون مسئولی ...چرااااااااااا؟چون تو دید اون دختر رو نسبت به همه عوض کردی...چون تو ذهن اون دختر رو خراب کردی ... فکرشو مشغول کردی ...آره برادر من مدیونی ... !پس بخاطر دخترا نه !بخاطر هم جنسای خودتونم که شده حواستون بیشتر باشه ...بخاطر دختر دار شدنت و دختر خودت حواست باشه ...پس برای خودتو خانوادت یه مرد باش ..مرد هر چیزی تاوانی داره پس حواست باشه...

 

 ♥ پنج شنبه 95/4/3 ساعت 11:1 صبح توسط amirali نظر

وجود من....نبود من

بآورتـــ بِشَود یآ نـہ

 

روزے مـے رسُد کـہ دِلَتــ برآے هیچ کَس؛

 

بـہ اَندآزه ے مَـ?? تَنگــ نَـ??وآهَد شُد

 

برآی نِگآه کَردَنمـــ

 

??ـَندیدنمـــ

 

اَذیتـــ کردَنمــــ

 

برآی تَمآم لَحظآتـے کـہ دَر کـ ـنارَم دآشتی

 

روزے خوآهد رسید کـہ در حَسرَت تِکرآر دوبآره مَـ?? خوآهـے بود

 

می دآنم روزے کـہ نبآشَم "هیچکَس تکرآر مـ?? نخوآهد


شُد♥ پنج شنبه 95/4/3 ساعت 11:1 صبح توسط amirali نظر
<      1   2