سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چالش پیچیده

گفتند: بهت خیانت میکند!

گفتم:میدانم…

گفتند: این یعنى دوستت ندارد!

گفتم:میدانم…

گفتند: روزی میرود وتنها میمانی !

گفتم:میدانم…

گفتند: پس چرا ترکش نمیکنی!

گفتم:این تنها چیزی ست که نمیدانم ...♥ پنج شنبه 95/4/3 ساعت 11:3 صبح توسط amirali