سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بیایید مرد باشیم

چقدر اشتباه می کنند اون هایی که می گن:

مرد باید قد بلند باشه…

مرد باید چشم ابرو مشکی باشه…

مرد باید ته ریش داشته باشه…

من که می گم:

مرد باید با وجود همه ی غرورش،مهربون باشه…

باوجودهمه ی لجبازیش،وفادار باشه…

باوجود همه ی خستگی هاش،صبور باشه…

باوجود همه ی سختی هاش،عاشق باشه…

مرد باید محکم باشه…

باید تکیه گاه همسرش باشه…

مرد باید،”مــــــــــــــــــــــــــــــــرد” باشه…

همین….

 

 

 


مــرد بـودن بـهـ تـعـداد زنـایـی کـهـ

تـوو بـغـلـت خـوابـیـدن نـیـسـت !

مــرد بـودن زن رو بـهـ چـشـم عـروسـکــ

رخـتـخـواب دیـدن نـیـسـت !

مــرد بـودن یـ عـنـی رفـتـن زیـر بـار یـهـ کـوه تـعـهـد

مــرد بـودن یـعـنـی یـهـ دنـیـا غـیـرت و تـعـصـب

کلمه ی مـــَـــــــــرد” حــرمــت داره………………..

بـا مـرد گـفـتـن بـهـ هـر نـامـرد ، ایـن کـلـمـهـ رو بـهـ نـجـاسـت نـکـشـیـن ………..♥ چهارشنبه 95/11/6 ساعت 3:42 عصر توسط amirali