☽❦❁روشنی تاریکی یه شب ❁❦☾

انتظار را از کوچه های بن بست بیاموز که دلخوش به تماشای هیچ رهگذری نیستند ! چشم به راه آمدن کسی می نشینند که اگر بیاید ، ماندنیست …

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ

 

نایت اسکین

 


یادداشت ثابت - دوشنبه 94/6/24 6:35 عصر |- amirali -| نظر

 

فرمول اثبات عشق....

 


پنج شنبه 95/4/3 11:8 صبح |- amirali -| نظر

گـاهـی دلِـت مـیـخـواد


هـمـه بـغـضـاتاز تــو نـگـاهِـت خـونـده بـشـهکـه جـسـارت گـفـتـن کـلـمـه هـا رو نـداری…امـا یـه نـگـاه گُـنـگ تـحـویـل مـیـگـیـریو یـه جـمـلـه مِـثـلـه: چـیـزی شـده ؟؟؟!اونـجـاسـت کـه بـُغـضـتـوبـا یـه لـیـوان سـکـوتـت سـر مـیـکـشـیو بـا لـبـخـنـد مـیـگـی :
نــه هـیـچـیــ…!


پنج شنبه 95/4/3 11:5 صبح |- amirali -| نظر

دلمان خوش است که مینویسیم

و دیگــران می
خـواننــد

و عــده ای می گـوینــد

آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند

و
بعضــی مـی
خنــدنـد


دلمــان خـوش اســت

به لــذت هــای
کــوتـاه

به دروغ هــایی که از راســت

بـودن قشنــگ تـرند

به
اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند

یـا کســی عاشقمــان شــود

با
شــاخه گلی دل می بنــدیـم

دلمــان خـوش
می شــود


به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی

و وقــتی
چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود

چقـــدر راحـت لگـــد می
زنیـــم

و
چــه ســــاده می
شـکــنیم


همــــه چیـــز را ...


پنج شنبه 95/4/3 11:4 صبح |- amirali -| نظر

گفتند: بهت خیانت میکند!

گفتم:میدانم…

گفتند: این یعنى دوستت ندارد!

گفتم:میدانم…

گفتند: روزی میرود وتنها میمانی !

گفتم:میدانم…

گفتند: پس چرا ترکش نمیکنی!

گفتم:این تنها چیزی ست که نمیدانم ...


پنج شنبه 95/4/3 11:3 صبح |- amirali -| نظر

بآورتـــ بِشَود یآ نـہ

 

روزے مـے رسُد کـہ دِلَتــ برآے هیچ کَس؛

 

بـہ اَندآزه ے مَـ?? تَنگــ نَـ??وآهَد شُد

 

برآی نِگآه کَردَنمـــ

 

??ـَندیدنمـــ

 

اَذیتـــ کردَنمــــ

 

برآی تَمآم لَحظآتـے کـہ دَر کـ ـنارَم دآشتی

 

روزے خوآهد رسید کـہ در حَسرَت تِکرآر دوبآره مَـ?? خوآهـے بود

 

می دآنم روزے کـہ نبآشَم "هیچکَس تکرآر مـ?? نخوآهد


شُد


پنج شنبه 95/4/3 11:1 صبح |- amirali -| نظر

آقا
پسری که به عشقت میگی میذاری ببوسمت ؟برای یه دختر خیلی سخته یه نفر دست بهش یزنه ... ببوستش...وقتی عشقت سرشو میندازه پایین و میگه باشه...اینو بدون که براش راحت نبوده...کلی با خودش کلنجار رفته...کلی همه چیز رو زیرپاش گذاشته
و قبول کرده...آهای پسر ایرونی با توام!مرد باش و به یه بوسه رضایت بده ...تو فقط اجازه یه بوسه از اون دختر گرفتی نه چیز دیگه ...یه دختر احساسشو ... قلبشو میذاره کف دستش و میاد جلو ...تو هم مرد باش و با احساست بیا ... نه با چیز دیگه ...!چرا دست گل آلود شهوتت رو توی حوضچه زلال احساس میشوری ؟میدونی مدیونی ؟به تموم هم جنسای خودت مدیونی ...به تموم کسایی که بعد از تو قراره با اون دختر برخورد


داشته باشن مدیونی ...در برابرشون مسئولی ...چرااااااااااا؟چون تو دید اون دختر رو نسبت به همه عوض کردی...چون تو ذهن اون دختر رو خراب کردی ... فکرشو مشغول کردی ...آره برادر من مدیونی ... !پس بخاطر دخترا نه !بخاطر هم جنسای خودتونم که شده حواستون بیشتر باشه ...بخاطر دختر دار شدنت و دختر خودت حواست باشه ...پس برای خودتو خانوادت یه مرد باش ..مرد هر چیزی تاوانی داره پس حواست باشه...


پنج شنبه 95/4/3 11:1 صبح |- amirali -| نظر

♥ما
از اوناش نیستیم که لبامون قلمبه باشه.

♥ما
ازاوناش نیستیم هیکلمون چشمگیر باشه.

♥ما
ازاوناش نیستیم که موهاش بلونده چشاش کشیده و رنگیه.

♥ما
از اوناش نیستیم ک یه پسر مارو ببینه بگه اووف چه هلوویی!!!!!

♥ما
داف نیستیم داداش من.

♥ما
صبح تا شب تو رختخوابت نیستیم.

♥جیگر
نیستیم......!

اما میدونی؟؟؟دلمون هرزه
نیست وقتی میگیم دوست داریم از ته قلبه پاکمونه میتونی درک کنی ؟؟اگه بتونی بخاطر
ظاهر بقیه دلمو

نشکونی و دوسم داشته باشی
مردی...!!!!!!!!


پنج شنبه 95/4/3 11:0 صبح |- amirali -| نظر

مـــذکر عزیــــز : " مـــــــــرد " بـــاش !

 

زمیــــن به مــــرد بودنـ ــــت نیــــاز


داره
!

 

مــــرد باش ؛ نـــه فقط با جســــمت !

مـــــرد بــــاش با


نگــــاهت ، با احســ
ــاست ، . . . !

 

مردونه حــــــرف بزن ، مـــــــــردونه بخنــــــد ، مردونه گریــــــه کن ،

 

مــــــردونه عشــــــق بورز ، مردونه ببــــــــخش ، . . . !

 

مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــــردی نکن ؛

 

مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کــــــرده

 

و بهـــــت تکیـــــه کرده.....


پنج شنبه 95/4/3 10:59 صبح |- amirali -| نظر

باید کسى را پیدا کنم

که دوستم داشته باشد!

آنقدر که یکى از این شب هاى لعنتى،

آغوشش را براى من و یک دنیا خستگىام بگشاید…

هیچ نگوید…

هیچ نپرسد…

فقط مرا در آغوش بگیرد…

بعد همانجا بمیرم…

تا نبینم روزهاى آینده را…

روزهایى که دروغ مىگوید!!!

روزهایى که دیگر دوستم ندارد!!!

روزهایى که دیگر مرا در آغوش نمیگیرد!!!

روزهایى که عاشق دیگرى مىشود....

اهــــــآی
رقـــیــب...

یـــــآدت باشـــد...

کَــــم حــــــوصلــه
ست..

ظــاهــرش جــدی...امـــآ دلـــی دارد
کــه مهــربــآنی اش بــه وسعـــت یــک اُقــیانــوس اَست!!

بَــد قـُـول نیست...امـــآ کــــم می
اورد و ســر قــولش نِمـــی مــآند!!

هــمیــشه دنبــآل بهـــآنه
اسـت...بهـــآنه دَســتـــش نَـــده!!

خســــته کــه بــآشــد تنهــآیش
بگــذآر!!!

اگـــــر نــآرآحتت
کـَــــرد...

بــِــــــــه لَحــن صــدایش تـــوّجــه
نکــن!ً!َ

اَگــــــــــــــر پــشیمانی درآن
مــــوج می زد...

دیـــــــــگر اصـــــرار بــه
عـــذرخواهـــی نَکـــن!!

چـــــــــــــون مغــــرور
است!!...

بـــــه حُــــــــــــــرمت دوست داشتـتن
غـــرورش رآ نَشکــن!!

نــــوازشش کُــن...بــــه نــوازش نیــآز
دآرد!!

راز دار بــــــآش...همیشــه نیـــآز دآرد
خــــــــــودش را خــــــــــآلی کنــد!!

اگـــــــــــــر دیــدی لــج
کَــرد...عیـــب نــدآرد کـــوتـــآه بیــآ!!

چَنـــــــــــد وقـــتی کِــه میگـــذرد
خـــود بــه خـــود از کــآرش پشیــمآن می شـــود..

ازهمیــن حـــآلا بــــدآن
کِـــه...

هیــچ وقــت تــو رآ بــه رفیـــق هــآیَش
تــرجیح نمی دهــد!!!!!!!

امــــــــــآ
عصـــبانیتش!!!!

خــــودم هـــم هـــنوز بــــآ آن
کنــــــــآر نیآمـــدم...

شــــــــــآید تــــــــو
بتــوآنــــــــــی!!

شــــــــآیــــــد...


پنج شنبه 95/4/3 10:58 صبح |- amirali -| نظر

Design: Bia2skin.ir